Berivan Doğan/Türkiye Kararı

AİHM, 3 Mart 2020 tarihli Doğan/Türkiye (23016/08) kararında, başvuranın bilgisayarında yasaya aykırı olarak yapılan bir arama nedeniyle disiplin cezası (kınama) ile cezalandırılması ve disiplin cezasına yaptığı itirazın reddedilmesinin Sözleşmenin 6. Maddesini ihlal ettiği şikâyeti hakkında, söz konusu yargılamanın bütünüyle disiplin ile ilgili olması sebebiyle herhangi bir sorun teşkil etmediğini ve yargılamanın başvuranın medeni hak ve yükümlülüklerini etkilemiş olmamasını da değerlendirerek mevcut başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.