Bekir Kılıçaslan/Türkiye Kararı

AİHM Kılıçaslan / Türkiye (21903/12) kararında başvuranın Sözleşmenin 5 § 3 maddesi kapsamındaki şikayetini iç hukuk yollarının tüketilmemesi, Sözleşmenin 5 § 4  maddesi kapsamındaki şikayetini açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.