Bayındır İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. /Türkiye Kararı

25018/13 Bayındır İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. /Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuran şirket, Sözleşme’nin 6 § 1 maddesi kapsamında, ulusal mahkemelerin, yapım maliyetleri için tazminat taleplerini reddederken yeterli gerekçe sunmadığı ve bu maliyetlere ilişkin bilirkişi raporundaki bulguları göz önünde bulundurmadığı hakkında şikâyette bulunmuştur. Başvuran şirket yine aynı madde kapsamında, ulusal mahkemeler önündeki yargılamaların makul olmayan bir şekilde uzun olmasından şikâyet etmiş olup, AİHM, başvuran şirketin dava dilekçesinde açık bir şekilde yapım maliyetlerini talep etmediğini, yargılamalar süresince taleplerini arttırma olanağına sahip olmasına rağmen bu olanağı kullanmadığını, ulusal mahkemelerin taleple bağlı olduğunu dolayısıyla ulusal mahkemelerin ödenmemiş yapım maliyetlerine ilişkin olan argümanları incelemek zorunda olmadığı gerekçesiyle ilk şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir. AİHM, başvuran şirketin yargılamaların süresinin makul olmadığına ilişkin şikayeti yönünden ise, söz konusu yargılamanın üç farklı yargı düzeyinde olmak üzere beş yıl ve yedi ay sürdüğünü, yargılamaların niteliği ile karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, bahsedilen sürenin Sözleşme kapsamında Hükümete hukuki sorumluluk yükleyecek düzeyde aşırı olmadığını belirterek söz konusu şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.