Ahmet SİL /TÜRKİYE

Mahkeme, Cumhuriyet savcılarının mütalaalarının bildirilmemesine ilişkin 6. maddenin 1. fıkrası bağlamındaki şikâyetlerle ilgili olarak, aynı türden şikâyetlerin ileri sürüldüğü Günana ve diğerleri/Türkiye (no. 70934/10 ve diğer 4 başvuru, 20 Kasım 2018) kararındaki Cumhuriyet savcısınca sunulan mütalaanın yorum getirebilecek yeni olgular içermediği şeklindeki tespitlerinin mevcut başvurular için de geçerli olduğunu ve bu tespitlerden ayrılmak için bir neden bulunmadığını belirtmiştir. Mahkeme, Cumhuriyet savcısı tarafından sunulan mütalaaların başvuranlara bildirilmemesine ilişkin şikâyetlerin, Sözleşme’nin 35. maddesinin 3. fıkrasının b) bendi ve 4. maddesi uyarınca kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Başvuranlar, Sözleşme’nin diğer maddelerine ilişkin ihlal iddiaları, söz konusu şikâyetlerin Sözleşme’nin 34 ve 35. maddelerinde belirtilen kabul edilebilirlik kriterlerini karşılamadığını ve Sözleşme ve Protokolleri tarafından öngörülen hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin herhangi bir belirti bulunmadığı gerekçeleriyle kabul edilemez bulunmuştur.