Asil AYDIN/Türkiye

Mahkeme, Hükümet tarafından sunulan bilgilere dayanarak, Bora v. Türkiye (no. 30647/17, §§ 15-21, 28 Kasım 2017) kararında belirtilen genel prensipler ve ilkeler ışığında, başvuranın tutukluluk koşullarının, 11 Ocak 2006 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Avrupa Cezaevi Kurallarına açıkça uygun olduğunu tespit etmiştir. AİHM, Hükümet tarafından sunulan veriler doğrultusunda, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.