Süleyman ÖZKILINÇ/TÜRKİYE

“Süleyman Özkılınç/Türkiye (56907/11)  kararında AİHM; başvuranın oğlunun görev yerinin değiştirilmesi sonrasında şüpheli olarak intiharın etkili sorulmaması nedeniyle Sözleşme’nin 2.  ve 6.  maddelerinin ileri sürerek yaptığı şikâyetini yalnızca 2. madde açısından inceleyerek, Sözleşme’nin 2.maddesinin esası bakımından yetkili makamların başvuranın oğlunun yaşamı için gerçek ve acil bir riskin varlığını bildiğine veya bilmesi gerektiğine ve intiharın yerel makamlar tarafından öngörülebilir olduğuna dair makul şüphenin ötesinde yeterli kanıt bulunmadığı; Sözleşme’nin 2. Maddesinin usulü yükümlülükleri açısından ise;  başvuranın oğlunun ölümüne ilişkin soruşturmanın etkili olduğunu belirterek başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.”