AİHM, BAŞ (66448/17) kararında başvuranın, iç hukuka riayet edilmediği, sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmadıkları, bu hâkimliklerin görevsiz/yetkisiz oldukları, (yalnızca tutukluluk ile ilgili olarak) inandırıcı nedenler bulunmadığı ve tutukluluk süresi, silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği, ileri sürdüğü argümanların hâkimlikler tarafından dikkate alınmaması sebebiyle tutukluluğun yasallığının yargısal denetiminin etkin olmadığına ilişkin şikayetlerin incelenmesinin ertelenmesine;  ayrıca Sözleşme’nin 3. maddesine dayanarak, Cumhuriyet savcısı ve sulh ceza hâkimliği tarafından ifadesi alınması için hastaneden çıkmaya mecbur edilmesi ve şüphe duyulan hâkim ve savcılara ilişkin listenin basına verilmesinin özel ve aile hayatına saygı hakkı ile masumiyet karinesi hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikayetlerini içeren başvurunun  iç hukuk yollarının tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.