Bahaettin Uzan / Türkiye DAVASI

Bahaettin UZAN/Türkiye (30836/07)  kararında AİHM; başvuranın yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu bankanın hileli faaliyetleri nedeniyle başvuranın yargılamasının bankacılık suçlarına ilişkin olarak kurulan uzman mahkemece gerçekleştirilerek başvuranın mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle Sözleşmenin 6. maddesini ileri sürerek yaptığı şikâyetini kabul edilebilirlik ve esas yönünden ayrı ayrı incelemiştir. Kabul edilebilirlik yönünden Mahkeme, başvuranın bağımsız ve tarafsızlık yönünden mahkeme başkanına yönelik reddi hakim talebini gerekçelendirmediğini belirtmiştir. Esasa ilişkin değerlendirmesinde ise söz konusu mahkemenin ilk duruşmadan önceki tarihli bir yasa ile kurulduğunu, yargılama yetkisinin bu mahkemeye verildiğini ve sözleşmenin 6. maddesinin özel ceza mahkemeleri kurulmasını yasakladığı şeklinde yorumlanamayacağını ifade etmiştir. Yargılamayı yapan mahkemenin kişiye özgü ve geçici nitelikte olmadığını, yargılama makamı üyelerinin hakim niteliğinde ve hakimlik teminatından faydalanan kişiler olduğunu belirten Mahkeme başvuranın mahkumiyetine karar verilirken açıkça keyfilik içeren bir değerlendirme bulunmadığını ifade ederek adil yargılanma hakkı yönünden ileri sürülen şikayetlerin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle reddedilmesine karar vermiştir.