Aytunç Altay/Türkiye Kararı

Aytunç Altay/Türkiye (10783/09) başvurusunda, başvuran tarafından kaleme alınan makalelerin terör propagandası içermesi nedeniyle hakkında yürütülen ceza yargılaması nedeniyle ifade özgürlüğünün (Sözleşme’nin 10. Maddesi) ihlal edildiği ve siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını (Sözleşme’nin 14. Maddesi) ileri sürmüştür.
AİHM kararında, başvuran tarafından kaleme alınan makalelerden biri hakkında yapmış olduğu değerlendirmede, silahlı terör örgütü mensuplarının ve faaliyetlerinin desteklemesi ve övmesi nedeniyle, yani makalenin şiddet unsuru içermesi nedeniyle, ifade özgürlüğü bakımından, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. Yine, başvuranın ayrımcılığa uğradı iddiası bakımından da, iddiasını destekleyecek somut unsurlar ileri sürmemiş olması nedeniyle iddialarının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.