Aytaç ÜNSAL ve Ebru TİMTİK/Türkiye

Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik/Türkiye (36331/20)  kararında AİHM; DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılan ve barındırıldıkları ceza infaz kurumunda başlatmış oldukları açlık grevi neticesinde yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle hastaneye nakledilen başvuranların; sağlık durumlarının ceza infaz kurumunda kalmalarına uygun olmaması nedeniyle rızaları dışında hastaneye kaldırıldıkları, bulundukları hastanelerin pandemi hastanesi olması ve bu hastanelerin koşullarının yetersizliği yüzünden hayati risk oluşturduğu şeklindeki şikayetlerini Sözleşme'nin 2. Maddesi bağlamında incelemiş, başvuranların muayene ve tedaviyi kategorik olarak reddetmeleri ile açlık grevini durdurma ve tıbbi makamlarla işbirliği yapma davetine uymadıklarını da göz önünde bulundurarak, adli ve idari makamların, açlık grevinin başvuranların sağlığı ve yaşamı için doğurduğu riskleri derhal fark ettiklerini, durumu Sözleşme'nin 2. ve 3. maddelerinin gerektirdiği şekilde incelediği ve yönettiği, başvuranların hastaneye yatırılmaları sırasında, açlık grevine devam etmeleri halinde alabilecekleri herhangi bir tedavi veya yardımdan mahrum bırakılmadıkları,  başvuranların gerekli tıbbi bakım veya tedavisinin, alınan önlemlerden başka önlemler gerektirmediği gerekçeleriyle başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.