Ayşe Ayşın ŞIHMAN ve diğerleri / TÜRKİYE

Ayşe Ayşın Şıhman ve diğerleri/ Türkiye (55149/11) AİHM kararında; başvuranların, yerel makamların var olan bir tapuyu göz ardı ederek, herhangi bir tazminat olmaksızın başvuranları mülkiyetlerinden yoksun bırakması nedeniyle Sözleşme’ye Ek 1 Nolu Protokol’ün 1. maddesini ileri sürerek yaptığı şikâyetini, söz konusu taşınmazın kıyı şeridinde kalan kısmı için iç hukuk yollarının tüketilmediği, taşınmazın kıyı şeridi dışında kalan kısmının ise Sözleşme’ye Ek 1 Nolu Protokol’ün 1. maddesi anlamında mülk teşkil etmediği gerekçesiyle Sözleşme’ye Ek 1 Nolu Protokol’ün 1. Maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.