Aydın KIZIL/Türkiye Kararı

AİHM Aydın KIZIL/Türkiye (1858/13) kararında; başvuranın Sözleşmenin 13. maddesi uyarınca müteveffa çocuklarının hayatını kaybetmesi olayında ilgili sağlık görevlileri hakkında yeterli ve gerekli soruşturma yapılmadığını ileri sürerek etkin başvuru yolu olmadığına ve ceza yargılamasının etkin olmadığına ilişkin şikâyetlerini idare mahkemeleri önünde tam yargı davası açılmaması nedeniyle Sözleşme'nin 35. maddesinin 1. ve 4. fıkraları uyarınca, iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.