Aydın GÜNGÖRMEZ ve diğerleri / Türkiye

Mevcut başvuruda başvuranlar Sözleşme’nin 6, 8, 13. maddelerine başvurmuştur. İlk başvuran Anayasa Mahkemesine başvurmamış olması nedeniyle AİHM, iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir. İkinci başvuran bakımından, Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama için yerel mahkemeye göndermesi sonrası yargılama devam ettiğinden, AİHM, 6. madde ile ilgili olarak iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir. AİHM, telefon dinlemeleriyle ilgili 8. madde şikâyeti bakımından Anayasa Mahkemesi’nin açıkça dayanaktan yoksunluk kararına vurgu yaparak ikinci başvuranın bu şikâyetle ilgili iç hukuk yollarını tüketmiş sayılamayacağını belirtmiş ve kabul edilemezlik kararı vermiştir. Mahkeme, başvuranın diğer tüm iddialarını kabul edilemez bulduğundan 13. madde bakımından ihlal iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.