Ayaz/Türkiye Kararı

Ayaz/Türkiye (16959/10) kararında AİHM, başvuranın, 2 Mart 2007 tarihinde bir grup hükümlü/tutuklu ile birlikte Genelkurmay Başkanlığına hitaben göndermiş olduğu mektup içeriğinde kullanmış olduğu ifadeler nedeniyle hakkında yürütülen ceza davası nedeniyle, Sözleşmenin 10. maddesini ileri sürülerek yaptığı şikâyetini, 6459 sayılı kanunun ihdas edilmesi sonrasında başvuran hakkında daha önceden kesinleşmiş mahkûmiyet hükmünün (suçu ve suçluyu övmek) uyarlama yargılaması sonucunda 27 Haziran 2013 tarihinde beraat ile sonuçlanmış olduğunu gözlemleyerek, başvuranın Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yolunu tüketmediği gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.