A.T.Ö./Türkiye Kararı

AİHM A.T.Ö./Türkiye 63192/12 No'lu başvuruda, 13 Mart 2011 tarihinde başvuran ve arkadaşı İzmir İli Konak İlçesinde alkollü vaziyette gezerken kolluk tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle durdurulmuş, kolluğu gören başvuran elindeki bir cismi yanlarındaki aracın altına atmıştır. Kolluk ile başvuran arasında çıkan tartışma sonucunda yerdeki cisme de el konularak gözaltı işlemi yapılmıştır. Gözaltı giriş-çıkış sağlık raporunda başvuranda hiçbir lezyon bulunmadığı belirtilmesine rağmen başvuran gözaltından çıktıktan sonra kendisinin aldığı sağlık raporunda sol el bileği tendon kılıfında zedelenme olduğuna dair rapor almıştır. Polisler ve başvuran karşılıklı olarak şikayetçi olmuşlardır.
Polisler hakkında yapılan soruşturma neticesinde görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçundan KYOK kararı verilmiş, kötü muamele iddiaları nedeniyle iddianame düzenmiş olup söz konusu dava 2015 yılında derdest vaziyettedir.
Başvuran kolluğa karşı tehdit, hakaret ve saldırı suçlarından beraat etmiş, olay anından önce yere attığı cismin uyuşturucu madde olduğunun tespit edilmesi nedeniyle de uyuşturucu madde kullanma suçundan hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanmasına karar verilmiştir. Karara yapılan itirazın reddedilmesi üzerine karar kesinleşmiştir.
Başvuran yakalanması sırasında kötü muamelelere maruz kalmasından ve hakkında yürütülen soruşturmanın etkin olmamasından, ayrıca uyuşturucu kullanımı nedeniyle, hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili olarak, Sözleşme’nin 6. maddesinin 2. fıkrası ihlal edilerek, masumiyet karinesi ilkesinden yararlanamamaktan şikâyete bulunmuş, AİHM yaptığı değerlendirme neticesinde, polisler hakkında devam eden dava tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun tüketilmemesi nedeniyle iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle, masumiyet karinesi bakımından yaptığı başvuruyu ise başvuran hakkında yargılamayı yürüten mahkemenin gerekli tüm incelemeleri ayrıntılı olarak yaptıktan sonra karar verdiği ve başvuranın iddialarını desteklendiremediği gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.