Asım Korkut/Türkiye Kararı

Asım Korkut/Türkiye (26053/12) başvurusunda başvuran, hakkında yayınlanan basın makalelerinin ardından açmış olduğu tazminat davasının yerel mahkemeler tarafından reddedilmesi nedeniyle, şeref ve itibar hakkına yönelik bir müdahale de bulunulduğu iddiası ile Sözleşme’nin 8. ve 13. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
AİHM kararında, başvuranın açmış olduğu tazminat davasında ilk derece mahkemesi tarafından karar verilmesinin ardından, başvuran tarafından temyiz yoluna başvurmamış olduğunu tespit ederek, başvurunun iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilmez olduğuna karar vermiştir.