Asil AYDIN/Türkiye

AİHM, başvuranlara ait özen gösterme yükümlülüğü kapsamında ilgililerin, soruşturmanın ilerlemesi hakkında yerel makamlar nezdinde ivedilikle araştırma yapması gerektiğini, bu hususun söz konusu makamlara özenle başvurma gerekliliğini içerdiğini belirterek her gecikmenin, soruşturmanın etkinliğini tehlikeye atma riski taşıdığının altını çizmiştir. Diğer yandan AİHM, soruşturmanın etkin olmadığının farkına vardıklarında ya da bu durumun farkına varmaları gerektiğinde ilgililerin ivedilikle Mahkeme’ye başvurmaları gerektiğini vurgulamıştır. AİHM sonuç olarak, başvuranın Cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunmuş olması ve daha sonra Cumhuriyet savcısı tarafından verilen karara yetkili ceza mahkemesi önünde itiraz etmesi gerektiğini belirterek başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.