Arpalı ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM, Arpalı vd. (no. 66859/12) kararında; yakınları cezaevinde intihar eden başvuranların, yetkililerin yakınlarının yaşamını korumak üzere gerekli tedbirleri almadıkları yönündeki şikayetini açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.