Arık/Türkiye Kararı

36783/09 no'lu Arık/Türkiye başvurusunda başvuranlar, akrabaların bir polis aracın çarpması sonucu ölmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğinden şikayetçi olmuş olup, AİHM, ölüm olayının kasıtlı bir eylem sonucu meydana gelmediği ve bu durumda hukuk mahkemeleri önünde açılabilecek bir tazminat davasının asıl tüketilmesi gereken etkili iç hukuk yolu olduğunu belirterek başvurunun açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.