Aliye BAŞAK ve Sevim BAŞAK/TÜRKİYE Kararı

AİHM, Aliye Başak ve Sevim Başak/Türkiye,  26607/07 nolu kararında, başvuranların tapu tahsis belgesi ile malik olduklarını iddia ettikleri taşınmazın uzantılarını hedefleyen yıkım tedbiri nedeniyle mülkiyetlerine saygı haklarının ihlal edildiğine yönelik şikayetlerini, tapu tahsis belgesinin  yıkım  işlemine konu uzantıları kapsamadığı  gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun   bularak  reddine karar vermiştir.