Ali TÜRKOĞLU ve Diğerleri/Türkiye Kararı

Ali Türkoğlu ve Diğerleri/ Türkiye (17697/10)  başvurusunda  başvuranlar, Sözleşmenin 6. maddesine  dayanarak,  bakiye temyiz harcını ödememiş olmaları nedeniyle  temyize ilişkin kararın kendilerine tebliğ edilmemesinden  ve karar düzeltme yoluna gidememelerinden dolayısıyla mahkemeye erişim haklarının ihlal edilmesinden  şikayet etmişlerdir.
Başvurunun yapılmasından sonra  Anayasa Mahkemesi 14 Ocak 2010 tarihinde, Harçlar Kanunu’nun 28(1)(a)  bendini   Anayasaya aykırı bularak iptal etmiş, bunun üzerine  Ticaret Mahkemesi, 15 Mart 2010 tarihinde, taraflara, Yargıtay'ın temyiz kararını ilgili temyiz harçlarını ödemelerini istemeden tebliğ etmiştir.             Başvuranlar, 30 Mart 2010 tarihinde, karar düzeltme talebinde bulunmuşlardır.
AİHM, Yargıtay kararının başvuranlara bakiye temyiz  harcını  ödemeleri gerekmeksizin tebliğ edilmesinin ve karar düzeltme talebinde bulunma imkânlarının olmasının ve karar düzeltme yoluna gidebilmelerinin başvuranların şikayetçi oldukları ve mahkemeye erişim haklarına müdahaleden kaynaklanan tüm zararları ortadan kaldıran yeterli bir telafi olarak görülebileceğini  değerlendirmiştir. AİHM bu nedenle, başvuranların mağdur statüsünün ortadan kalktığına, diğer kabul edilmezlik nedenlerini incelemenin gerekli olmadığına ve başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.