Ali Gürbüz ve Hasan Bayar/Türkiye Kararı

Gürbüz ve Bayar/Türkiye (71777/11)  kararında AİHM; başvuranların, bir dergide terör örgütünün açıklamalarını yayımlamaları nedeniyle, Sözleşmenin 10. maddesini ileri sürerek, haklarında yürütülen ceza davasına yönelik şikâyetlerini, başvuranların ceza davalarının Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun oluşturulduğu 23 Eylül 2012 tarihinden sonra sona erdiğinden bahisle Anayasa Mahkemesinin ratione temporis (zaman yönünden) yetkisi dâhilinde olduğunu belirterek, iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.