Ali Efendi PEKSAK/TÜRKİYE

AİHM, başvuranın 6 Aralık 2017 tarihinde, bir diş hekiminin bulunmaması sebebiyle, ceza infaz kurumunun revirinde görevli pratisyen hekime başvurduğunu, pratisyen hekimin ilgiliye ağrı kesici uyguladığını belirtmiştir. AİHM ayrıca başvuranın 7 Aralık 2017 tarihinde bir diş hekimine muayene olduğunu ve bu diş hekiminin bir apse bulunduğunu tespit ederek, dişinin tedavisi amacıyla gerekli tıbbi ilaçların kendisine yazılması için röntgen çekilmesi gerektiğinden başvuranın hastanenin ilgili tıbbi birimine sevk edilmesine karar verdiğini vurgulamıştır. AİHM sonuç olarak, başvuranın 4-7 Aralık 2017 tarihlerinde biri diş hekimi olmak üzere iki hekime muayene olabildiği ve diş hekiminin kendisine gerekli diş tedavisini sağladığı sonucuna varıldığını belirterek başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.