Ali Çiftçi ve İmam Çiftçi/Türkiye Kararı

 AİHM,  Ali Çiftçi ve İmam Çiftçi/Türkiye, 71767/11 no'lu kararında, başvuranların cezeavinde tutulma koşullarına dair şikayetlerini kişisel alanların büyüklüğünü, cezaevinin diğer maddi koşulları ve sahip oldukları imkanları göz önünde tutarak açıkça dayanaktan yoksun bulmuş ve başvurunun kabul edilemezliğine karar vermiştir.