Albena Blagoeva Kalaycıeva ve Nikolay Blagoev Kalaycıev/Türkiye Kararı

AİHM, KALAYCIEVA ve KALAYCIEV (14884/09 ) kararında , somut başvuruda başvuranların başvuru tarihinden sonra uyuşmazlık konusu taşınmazları miras yolu ile kazanmaları ve tapuda kendi adlarına kaydettirebilmeleri nedeni ile başvuranların Sözleşmenin 34. maddesi anlamında artık mağdur olduklarını ileri süremeyeceklerini belirtmiş, başvurunun kişi yönünden (ratione personae) kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.