Akbulut/Türkiye Kararı

Akbulut/Türkiye 9477/12 No'lu başvuruda, 24 Mart 2006 tarihinde silahlı çatışma sonucu on dört terör örgütü mensubunun öldürülmesi sonrasında, Diyarbakır ilinde yaşanan gösterilerde polis müdahalesi nedeniyle başvuranların oğlunun 28 Mart 2006 tarihinde öldürüldüğü gerekçesiyle Sözleşmenin 2. maddesinin ihlal edildiği iddia edilmiş, AİHM yaptığı değerlendirme neticesinde, anlamlı bir soruşturmanın yokluğunun, AİHM'e başvurunun yapılmış olduğu 23 Aralık 2011 tarihinden çok önce başvuranlar tarafından açıkça görülmesi gerektiği kanaatiyle altı aylık süreye uymadıkları gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.