Ak ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM, Ak ve diğerleri/Türkiye (No.38628/10) başvurusuna ilişkin verdiği kararında başvuranların Sözleşme'nin 2., 3. ve 13. maddeleri altında ileri sürdükleri şikayetleri iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur. Mahkeme, kararın gerekçesinde idare mahkemeleri önündeki yargılamada önemli bir gecikmenin yaşanmadığını ifade etmiş, başvuranların devletin pozitif yükümlülüğünü yerine getirmediğine ve soruşturmanın etkin olmadığına ilişkin şikayetlerine dair Anayasa Mahkemesi önünde bireysel başvuruda bulunmadıklarını belirtmiştir.