AİHM Yıldırım/Türkiye Kararı

AİHM Yıldırım/Türkiye/22382/07 No'lu başvuruya konu olayda başvuran aleyhine tanıklık yapan ve ifadesi mahkumiyet gerekçesinde kullanılan tanığı sorgulayamaması nedeniyle Sözleşmenin 6. maddesi anlamında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüş; AİHM başvuranın iddialarını somutlaştıramaması ve  savunulabilir bir iddiası olmaması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.