AİHM Yavaş/Türkiye Kararı

AİHM Yavaş/Türkiye 30297/11 No'lu başvuruda başvuranlar yakınlarının askerlik görevini yaparken arkadaşı tarafından taksirle öldürülmesi ile ilgili Sözleşmenin 2. ve 6. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüş, AİHM yaptığı inceleme neticesinde ceza yargılaması sonucu ölüme sebebiyet veren kişinin mahkum edilmesi ve başvuranların idari başvuru yolunu geçerli bir şekilde kullanmaması sebebiyle iç hukuk yollarının tüketilmediğine ve bu sebeple başvurunun kabul edilemez olduğuna  karar vermiştir.