AİHM Yahlı/Türkiye Kararı

AİHM Yahlı/Türkiye 56744/15 No'lu başvuruda iki dereceli yargılamanın toplam  dört yıl altı ay sürmesinin makul olmadığı, bu sebeple Sözleşmenin 6. maddesi kapsamında adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan şikayeti inceleyen AİHM makul süre gerekliliğinin ihlal edilmediği sonucuna ulaşmış ve başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.