AİHM Hezer/Türkiye Kararı

AİHM Hezer/Türkiye 24284/11 No'lu başvuruda , terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan mahkum olan ve cezaevinde bulunan başvuranın keyfi olarak tecrit rejimine tabi tutulduğu ve bu sebeple Sözleşme'nin 1, 3, 5, 6, 7, 13 ve 14. maddelerinin ihlal edildiği yönündeki  şikayetlerini açıkça dayanaktan yoksun olduğu için kabul edilemez bulmuştur.