Ahunbay ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Ahunbay vd. /Türkiye (6080/06) kararında, başvuranların tarihsel ve bilimsel önemi bakımından Hasankeyf sit alanının yapılacak baraj ile sular altında kalması durumunda, insanlığın geri kalanı gibi kendilerinin de bu durumdan bizzat zarar göreceklerine ilişkin şikâyetini içeren başvuru, Sözleşme’nin 35 § 3 ve 4. maddesi uyarınca, Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi bir kültürel mirasın korunmasına ilişkin evrensel kişisel hak sonucu çıkarmaya izin veren bir eğilimin bulunmadığı gerekçesiyle Sözleşme hükümleriyle ratione materiae (konu yönünden) bağdaşmadığından kabul edilmez bulunmuştur.