Ahmet Yıldız/Türkiye - Mahmut Erdem/Türkiye Kararları

Ahmet Yıldız/Türkiye(38832/09)- Mahmut Erdem/Türkiye(53027/09) kararlarında AİHM, başvuranların tazminat davalarında duruşma yapılmadığı iddiası nedeniyle Sözleşme’ nin 6. maddesinin ihlal edildiğine yönelik şikayetlerini, Hükümet tarafından duruşmaların yapıldığına ve başvuranların müdafilerinin duruşmalara katıldığına yönelik belgeleri ibraz ettiğini tespit ederek, başvuruyu açıkça dayanaktan yoksunluk gerekçesiyle kabul edilmez bulmuştur.