Ahmet Yavuz Yılmaz/Türkiye Kararı

Başvuranın, milletvekili genel seçimlerinde, Türkçe haricinde başka dil ve lehçelerde propaganda yapamaması ve başka bir  takım sınırlamalar nedeniyle seçim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuru