Ahmet Turğay ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM, 24 Eylül 2019 tarihli Ahmet Turğay ve diğerleri (37747/11) kararında AİHS'nin 2. maddesi altında ileri sürülen şikayetleri somut olayda ulusal makamların eksik cezai soruşturma yaptıklarını gösteren herhangi bir unsurun olmaması ve ceza yargılamasının Yargıtay önünde karar tarihi itibariyle derdest olması nedeniyle iç hukuk yollarının tüketilmemiş olduğunu değerlendirerek kabul edilemez bulmuştur. Başvuranlar tarafından açılan tazminat davasının ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından süre nedeniyle reddedilmiş olması nedeniyle başvurunun bu kısmını iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuştur. Öte yandan Sözleşme'nin 6. maddesi altında ileri sürülen şikayetler bakımından başvuranların, iç hukukta ceza davasına müdahil olmamış olmaları nedeniyle kişi yönünden yetkisizlik kararı vermiştir.