Ahmet Temiz/Türkiye Kararı

AİHM, Temiz/Türkiye (No.82054/17) başvurusunda cezaevinde bulunan başvuranın, rahatsızlığı nedeniyle kendisine tıbbi korse ve bireysel bir çalışma masası temin edilmesi talebinin reddedilmesinin Sözleşme'nin 3. maddesini ihlal ettiği iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olduğunu değerlendirerek kabul edilemez bulmuştur. Diğer yandan AİHM, Anayasa Mahkemesinin daha önceden muaf tutulmasına karar verdiği yargılama giderlerinin başvurunun kabul edilemez bulunması nedeniyle başvurandan tahsiline karar vermiş olmasının Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmayı engelleyici bir etkiye sahip olmadığını, Anayasa Mahkemesi tarafından başvurunun incelendiği,  dosyada bu kararın icra edilip edilmediği hakkında herhangi bir bilgi olmadığı, başvuranın bu masrafları ödemek zorunda kalıp kalmadığının tespit edilemediği belirtilerek başvuranın mahkemeye erişim hakkına ilişkin şikayetlerinin açıkça dayanaktan yoksun olduğu değerlendirilerek kabul edilemez bulunmuştur.