Ahmet KÖLGE / Türkiye

AİHM, başvuranın asıl tazminat talepleriyle ilgili olarak hukuk mahkemelerine erişimlerinin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, başvuranların ek tazminat davalarının zamanaşımına uğramasının mahkemeye erişim haklarının özünü zedelediğini veya kendilerine aşırı yük getirdiğini kanıtlayamadıkları kanaatine varmıştır. Bu nedenle başvurunun 6. Madde şikâyetlerine ilişkin kısmı açıkça dayanaktan yoksundur. Mülkiyet hakkı bağlamında Devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediği şikâyetine ilişkin olarak ise AİHM, benzer bir şikâyeti Kurşun/Türkiye (22677/10) davasında incelemiş ve açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez ilan etmiş olduğunu hatırlatmıştır. Mahkeme, mevcut davada farklı bir sonuca varmak için bir neden görmemiştir. Sonuç olarak, başvurunun bu kısmı da açıkça dayanaktan yoksundur.