Ahmet ÇALIŞKAN / TÜRKİYE

AİHM, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinin 16 Nisan 2017 tarihli referandumundan önce yürürlükteki hali ile 1 No.lu Protokolün 3. Maddesi anlamında "yasama organı"nın bir parçası olmadığı kanaatine varmıştır. Mahkemeye göre, başvuranların iddia ettiğinin aksine Anayasa Mahkemesi, "yasama organı" kavramını daraltıcı bir şekilde yorumlamamıştır. Mahkeme de Anayasa Mahkemesi gibi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının yasama organının bir parçası olmadığı sonucuna varmış ve başvurunun Sözleşme hükümleriyle konu yönünden (ratione materiae) bağdaşmadığı gerekçesiyle kabuledilemez olduğuna karar vermiştir. Mahkeme, Türkiye'nin 12 No'lu Protokolü onaylamadığını not ederek başvurunun bu madde bağlamından da kişi yönünden (ratione parsonae) bağdaşmazlık gerekçesiyle kabuledilemez olduğuna karar vermiştir.