Ahmet AKÇAY ve Beyrete AKÇAY / Türkiye

Başvuranlar, oğullarının lösemi hastalığına yakalanmasına rağmen tahliye edilmemesi, ceza infaz kurumunda kalabileceğine ilişkin tanzim edilen raporların doğru olmadığı, tahliye edilmemesi sebebiyle diğer hekimlerce muayene edilemediği, oğullarının tutulma koşullarının kötü olduğu, tahliye taleplerinin incelenmesi sırasında gecikmeler yaşandığı ve bu süreçte çekilen acı ve ıstıraplar sebebiyle yaşam hakkı ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği şikayetinde bulunmuşlardır. Mahkeme, bu süreçte yaşanan gecikmeler sebebiyle idarenin kusurlu olduğu ve başvuranlar lehine idare mahkemesince tazminata hükmedildiği, yaşam hakkına yapılan müdahalenin uygun bir şekilde yerel mahkemece tazmin edildiği, bu bağlamda başvuranların mağdur sıfatının olmadığı, ayrıca başvuranların acı ve ıstırap sebebiyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiaları açısından gerekli şartların sağlanmadığı gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.