Ahmet AKBABA /Türkiye

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM veya Mahkeme) kararında, başvuranın örgütle olan bağlantısının ve darbe girişimine katılım derecesinin belirlenmesi için sorgulandığını belirtmiş, başvuranın doktora görünmesinin engellenmediğine, vücudunda darp-cebir izi olmadığına dikkat çekerek başvuranın kötü muameleye maruz kalmadığı sonucuna varmıştır. Mahkeme, başvuranın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS veya Sözleşme) 3. maddesi bağlamındaki iddialarını incelerken yetkili ulusal mahkemeler tarafından varılan sonuçları bertaraf etmek için herhangi bir delil unsuru veya hukuki gerekçe bulunmadığına, bu nedenle başvuranın Sözleşme’nin 3. maddesi bağlamındaki şikâyetinin açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.