Acun PAPAKÇI / Türkiye

AİHM, öncelikle başvuranın, tedbirlerin kaldırıldığı ve tam yargı davası açtığı konusunda Mahkeme'yi bilgilendirmeyi kasten ihmal ederek ve tedbirlerin devam ettiğini düşündürmeye çalışarak, Mahkeme’yi açıkça yanlış yönlendirmeyi amaçladığını tespit etmiştir. Bu kapsamda AİHM, başvuranın başvurusunun özüne ilişkin olarak ve davanın koşulları abhakkında tam bilgi sahibi olmasını kasten engellediğini değerlendirmiştir. Ayrıca AİHM, bütün bu gelişmelerden Hükümet aracılığı ile haberdar olduğunu ve başvuranın başvuru devam ederken Mahkeme’yi bilgilendirmediğini değerlendirmiştir. Yukarıdaki tespitler ışığında AİHM, başvuranın bu hareketlerini Sözleşme'nin 35 § 3 (a) maddesi anlamında başvuru hakkının kötüye kullanılması olarak değerlendirmiş ve başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.