Abdurrahman TİLEN ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Abdurrahman TİLEN ve Diğerleri/Türkiye (41420/06) kararında, başvuranların, yargılamalardaki gecikmelerden ve düşük faiz oranlarından dolayı hükmedilen tazminat miktarının değerinin düşmesinden kaynaklanan mali zararın Sözleşme’nin 1 No’lu protokolün 1. Maddesini ihlal ettiği şikayetleri hakkında, iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilmezlik kararı vermiştir.