Abdullah Şuayp Alyamaç/Türkiye Kararı

AİHM, Alyamaç/Türkiye (4562/12) başvurusunda başvuranın Sözleşme'nin 3. maddesi kapsamındaki şikayetlerinin açıkça dayanaktan yoksun olduğunu değerlendirerek başvuruyu kabul edilemez bulmuştur. Mahkeme, adli makamların kötü muamele iddialarına ivedilikle ve yeterli düzeyde müdahale ettiklerini, verilen kararların doğruluğunu sorgulamayı gerektirecek ya da soruşturmanın yeterince kapsamlı yürütülmediği sonucuna ulaşmaya imkan verecek bir unsurun dosyada olmadığını belirtmiş ve başvuranın vücudundaki bulguların gerekli ve orantılı güç kullanımını aşan bir müdahaleye işaret eden bir nitelikte olmadığını değerlendirmiştir.