Abdullah KIZILAY /TÜRKİYE

AİHM, başvuranın yürürlükteki kanuna göre YSK’ya teslim edilmesi gereken memnu hakların iadesine dair kararı sunmadığını, bu nedenle YSK’nın milletvekilliği başvurusunun reddine ilişkin kararında herhangi bir keyfilik bulunmadığını ve seçmenlerin serbest seçim hakkına bir müdahalenin bulunmadığını ifade etmiş, bu nedenle başvuranın iddialarının açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.