Abdulkadir DEMİR/Türkiye Kararı

Abdulkadir DEMİR / TÜRKİYE (Başvuru No: 34460/08) kararında; başvuran, taşınmazına kamulaştırmasız el atıldığından bahisle açtığı dava sonunda kendisine ödenmesine karar verilen tazminatın ödenmesi için açtığı icra takibi üzerine tazminatın tamamının ödenmemiş olmasının mülkiyet hakkını ihlal ettiği ve mahkemenin kararında yeterli gerekçe göstermemiş olmasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini, kamulaştırma işlemlerinin uzun sürmesinin de adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ve iki dereceli yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek başvuru yapmış; AİHM, başvurunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dair kısmını tazminat komisyonuna başvuru yönetilmediğinden iç hukuk yollarının tüketilmediğinden reddetmiş, başvurunun geri kalanını ise açıkça dayanaktan yoksun bulmuş ve bu nedenle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.