Abdulaziz İPEK / TÜRKİYE ve Zeki ÇELİK / TÜRKİYE

Başvuranlar, Batman'daki Tüpraş Rafinerisi'nin yakınında bulunan Toptancılar Sitesi bölgesinde mülk sahibidirler. 3 Mayıs 2004'te Toptancılar Sitesi'nde büyük bir yeraltı patlaması meydana gelmiş ve bu patlama üç ölüm ve çok sayıda yaralanma ile sonuçlanmıştır. Patlama ve ardından gelen yangın, iddiaya göre başvuranların mülkleri de dâhil olmak üzere civardaki birçok mülke zarar vermiştir.
Başvuranlar, eski Borçlar Kanunu'nun 60/1 maddesi uyarınca zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle ek tazminat davalarının reddi nedeniyle adil yargılanmalarının reddedildiğinden şikâyet etmişlerdir. AİHM, başvuranların asıl tazminat talepleriyle ilgili olarak hukuk mahkemelerine erişimlerinin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, başvuranların ek tazminat davalarının zamanaşımına uğramasının mahkemeye erişim haklarının özünü zedelediğini veya kendilerine aşırı yük getirdiğini kanıtlayamadıkları kanaatine varmıştır.
Bu nedenle başvurunun 6. Madde şikâyetlerine ilişkin kısmı açıkça dayanaktan yoksundur. Mülkiyet hakkı bağlamında Devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediği şikâyetine ilişkin olarak ise AİHM, benzer bir şikâyeti Kurşun/Türkiye (22677/10) davasında incelemiş ve açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez ilan etmiş olduğunu hatırlatmıştır. Mahkeme, mevcut davada farklı bir sonuca varmak için bir neden görmemiştir. Sonuç olarak, başvurunun bu kısmı da açıkça dayanaktan yoksundur.