A. ve A. / TÜRKİYE Kararı

A. ve A. / TÜRKİYE (53898/07) kararında başvuranların tıbbi ihmale ilişkin şikayetlerinin derece mahkemelerinde incelenmesi sonucu yaptıkları başvuruda, AİHM, derece mahkemeleri nezdinde yapılan incelemeler göz önünde bulundurulduğunda, kararlarının keyfi ve açıkça mesnetsiz olmadığını değerlendirerek başvuranların şikâyetini açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur.