49428/12 no'lu Başvuru Kararı

49428/12 no'lu başvuruda başvuranlar, tutuklanarak cezaevine konulan oğullarının intihar etmesi nedeniyle yaşam hakkının esas ve usul boyutunun ihlal edildiğini iddia etmiş olup, Mahkeme, başvuranların oğlunun intihar etmesinde cezaevi makamlarına yüklenilebilecek bir ihmalin bulunmaması ve ölüm olayına ilişkin soruşturmanın etkili soruşturma yükümlülüğünün unsurlarını karşılayacak nitelikte yeterli olması nedeniyle başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olmasından dolayı kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.