İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Diğer İnsan Hakları Metinleri
15 Temmuz 1955 Tarihli Lahey Konferans Statüsü 1 Mart 1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme 15 Haziran 1955 Tarihli Uluslararası Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme 15 Nisan 1958 Tarihli Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkının Devrini Belirleyecek Hukuka Dair Sözleşme 15 Nisan 1958 Tarihli Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Seçilen Mahkemenin Yetkisine Dair Sözleşme 15 Haziran 1955 Tarihli Millî Hukuku ile İkametgâh Hukuku Arasındaki İhtilafların Çözümüne İlişkin Sözleşme 1 Haziran 1956 Tarihli Yabancı Şirketler, Kurum ve Kuruluşların Tüzel Kişiliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme 24 Ekim 1956 Tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme 15 Nisan 1968 Tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Dair Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme 5 Ekim 1961 Tarihli Küçüklerin Korunmasında Makamların Yetkisine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme 5 Ekim 1961 Tarihli Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline İlişkin Kanunlar İhtilafı Kurallarına Dair Sözleşme 5 Kasım 1961 Tarihli Yabancı Resmî Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme (Apostil) 15 Kasım 1965 Tarihli Evlat Edinmeye İlişkin Kararların Tanınması, Uygulanacak Hukuk ve Yetkiye Dair Sözleşme 15 Kasım 1965 Tarihli Hukukî ve Ticari Konularda Adlî ve Gayrîadlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi 25 Kasım 1965 Tarihli Yetkili Mahkeme Seçimine Dair Sözleşme 1 Şubat 1971 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesi 1 Şubat 1971 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesine Ek Protokol 1 Haziran 1970 Tarihli Boşanma ve Ayrılıkların Tanınmasına Dair Lahey Sözleşmesi 4 Mayıs 1971 Tarihli Trafik kazlarına Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme 18 Mart 1970 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanmasına Hakkında Sözleşme 2 Ekim 1973 Tarihli Ölen Kişilerin Mallarının Uluslararası Yönetimine İlişkin Sözleşme 2 Ekim 1973 Tarihli İmalatçının Sorumluluğuna Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme 2 Ekim 1973 Tarihli Nafaka Mükellefiyetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme 2 Ekim 1973 Tarihli 21956 Tarihli Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme 14 Mart 1978 Tarihli Evlilikte Mal Rejimlerine Uygulanacak Hukuka İlişkin Sözleşme 14 Mart 1978 Tarihli Nikah ve Evlenmenin Geçerliliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme 14 Mart 1978 Tarihli Aracılık Akitlerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme 25 Kasım 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşme 25 Kasım 1980 Tarihli Uluslararası Adalete Erişim Sözleşmesi 1 Temmuz 1985 Tarihli Tröstlerin Tanınmasına ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme 22 Aralık 1986 Tarihli Uluslararası Satışı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme 1 Ağustos 1989 Tarihli Ölen Kişilerin Malvarlıklarının Mirasçılarına İntikaline Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme 29 Mayıs 1993 Tarihli Çocukların Korunması ve Uluslararası Evlat Edinilmeleri Hususunda İşbirliğine Dair Sözleşme 19 Ekim 1996 Tarihli Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme 13 Ocak 2000 Tarihli Yetişkinlerin Uluslararası Korunmasına Dair Sözleşme Aracı ile Tutulan Menkul Kıymetlere İlişkin Belirli Haklara Uygulanabilir Kanun Sözleşmesi 23 Kasım 2007 Tarihli Uluslararası Çocuk Destek ve Diğer Aile Bakım Biçimlerinin Geri Kazanımı Sözleşmesi
Statute of the Hague Conference on Private International Law Convention relating to Civil Procedure Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods Convention on the Law Governing Transfer of Title in International Sales of Goods Convention on the Jurisdiction of the Selected Forum in the Case of International Sales of Goods Convention Relating to the Settlement of the Conflicts Between the Law of Nationality and the Law of Domicile Convention Concerning the Recognition of the Legal Personality of Foreign Companies, Associations and Institutions Convention on the Law Applicable to Maintenance Obligations Towards Children Convention Concerning the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations Towards Children Convention Concerning the Powers of Authorities and the Law Applicable in Respect of the Protection of Minors Convention on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents Convention on Jurisdiction, Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoptions Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters Convention on the Choice of Court Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters Supplementary Protocol to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters Convention Concerning the International Administration of the Estates of Deceased Persons Convention on the Law Applicable to Products Liability Convention on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations Convention on the Law Applicable to Maintenance Obligations Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages Convention on the Law Applicable to Agency Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction Convention on International Access to Justice Convention on the Law Applicable to Trusts and on Their Recognition Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children Convention on the International Protection of Adults Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held With an Intermediary Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance