Savaş Başöz/Türkiye Kararı

AİHM, Savaş Başöz/Türkiye (No.12405/15) kararında, başvuranın Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmak için uyulması gereken 30 günlük sürenin başlangıç tarihinin belirlenmesine dair yaklaşımının mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği iddiasını iç hukuk yollarının tüketilmemesi sebebiyle kabul edilemez bulmuştur. Mahkeme, karar gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi'nin ceza yargılamalarında Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen dosyalar bağlamında 30 günlük sürenin başlangıç tarihini belirleyen içtihadında herhangi bir yorum hatasının, içtihat farklılığının ya da uyuşmazlığının olmadığını değerlendirmiştir. Başvuranın Anayasa Mahkemesi önündeki bireysel başvurusunun süresinden sonra yapılmış olması nedeniyle reddedilmesinin kendi ihmalinden kaynaklandığı sonucuna varmış ve başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.